Pelle Laag, ordförande och kassör, tel 070 757 20 44

Annika Leifsson, v. ordförande

Gun-Britt Andersson, ledamot, tel 0121 400 96

Maria Wahrby, sekreterare