Årsmötet den 29 juni hos Barbro och Sören Larsson, Stora Småholm ägde rum i solsken och förutom det formella årsmötet var Sjöräddningssällskapet där för att informera oss om sin verksamhet. 

Du kan anmäla dig som medlem på deras hemsida https://www.sjoraddning.se/ 

 

 

Peter har inköpt en brandspruta med brandslang och har för detta erhållit ett sponsorsbidrag från föreningen.

Vi tackar för alla bidrag för utsättning av gösyngel åren 2015-2018. Nu gör vi inte fler utsättningar i avvaktan på utvärdering. 

På årsmötet genomfördes en kurs i Hjärt- och Lungräddning med ett 25-tal medlemmar. En mycket gedigen och lärorik genomgång.

Nöjda medlemmar tackar Björn.