att ordna midsommarfirande på Trännö på "Anderssons hemäng".

Ansvariga: Gun-Britt Andersson, Ann-Sofie Andersson, Lena Wall, Linda Leifsson och Tom Wätthammar.

Midsommarfirandet 2019 bevistades av cirka 80 personer. Det var många barn som fiskade i fiskdammen i år. Bidrag till firandet har erhållits från Söderköpings kommun.