Ansvariga: Peter Andersson, Maria och Robert Paulsson, Hans-Åke Landerholm och Roger Karlsson.
 

2015 - 2018 har utsättning av 8000 gösyngel varje år gjorts omkring våra öar. Dessa utsättningar tycks ha gett gott resultat.

Lekplatser för abborre har iordningställas under våren 2016 med hjälp av granruskor (trädknippen).

Utsättningar av gösyngel 2015-2018 kommer att utvärderas innan nya gösyngel kommer att sättas ut.