1. Vi har tagit som uppdrag att arbeta för ett öppet landskap på Trännööarna genom att återställa och bibehålla hagmarker samt stigar/vägar.

2. Vi har också en ambition att öka intresset för vår natur och intresset för att vårda vår miljö. Vi har idéer om att anordna "Ängens dag".

I Natur och Miljögruppen ingår:
 Annika Leifsson, Malin Leifsson, Birgitta Stanghed, Anna Wahrby, Eva Laag och Pelle Laag