att................(text under bearbetning)

Ansvariga: Maria Wahrby(sammankallande), Gunnar Engdahl

Intresseföreningen samlar på berättelser om fastigheternas historis. Se inkomna bidrag under underrubriken Fastigheternas Historia.