Alla är välkomna att bli medlemmar i Trännööarnas intresseförening. Såväl du som har direkt anknytning till Trännööarna som du som vill vara stödmedlem.

Medlemsavgiften är 200 kr eller 300 kr per familj.

Medlemsavgifterna ska användas till att stödja arbetet i intressegrupperna och ge möjlighet till olika projekt som gagnar Trännööarna.

Vill du bli medlem så kontakta någon i styrelsen.

Pelle Laag, ordförande och kassör, tel 070 757 20 44

Maria Wahrby, sekreterare

Gun-Britt Andersson, ledamot, tel 0121 400 96

Annika Leifsson, ledamot